พลาสติกคลุมกันฝุ่น

ประโยชน์ของพลาสติกคลุมสิ่งของ

กันฝุ่นเครื่องใช้ในบ้าน

เมื่อไม่มีคนอยู่บ้านนานๆ  หรือ ของใช้ที่ไม่ได้ ใช้บ่่อยๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์  เครืองกรองอากาศ  จะมีฝุ่นจับสิ่งของ จนทำให้ทำความสะอาดยาก หรือ ทำให้ดูเก่า การใช้ผ้าหรือผินพลาสติกคลุมจะแก้ปัญหานี้ได้ 

กันฝุ่นเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องจักรในโรงงานสมัยใหม่

อุปรณ์ในปัจจุบันมักมีราคาสูง และมีชิ้นส่วนที่ต้องดูแลอย่างดี ในหลายชนิด ฝุ่นมีผลต่อการใช้งาน เช่น เครื่องมือแพทย์ หรือ เครืองจักรสมัยใหม่ การป้องกันฝุ่นหลังการใช้งานจึงเป็นความจำเป็น 

กันน้ำฝน

วัสดุที่ใช้นอกจาก ป้องกันฝุ่นแล้ว ยังป้องกันน้ำได้ 100% จึงมีความเหมาะที่คลุมสิง่ของที่อยู่กลางแจ้งหรือระเบียงที่อาจมีฝนสาด เช่น เครืองซักผ้า หรือร้านค้านอกอาคาร

วัดดุที่ใช้ คืออะไร

เราใช้ PVC กิ่งใส ความหนา 0.12 mm เป็นวัสดุที่สามารถ Recycle ได้ จีงลดขยะโลกได้

ทำไมสินค้าของเราเหมาะใช้งาน

เนื่องจากเราเป็นโรงงาน ที่มีความชำนาญเรือง PVC  มีประสบการณ์กว่า 50 ปี เราจึงสามารถ ผ้าให้พลาสติกคลุมนี้ มีรูปทรงเฉพาะ ตรงกับรูปร่างชิ้นงาน สามารถต่อให้ผินพลาสติกใหญ่ให้เหมาะกับการใช้งานได้ 

มีจำนวนขั้นต่ำหรือไม่

ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ 

Scroll to Top