Sale!

ปลาฮาวายเล็ก สีแดง

฿115.00 ฿69.00

รายละเอียดสินค้า TOYLAND ของเล่นเป่าลม ปลาฮาวายเล็ก สีแดง

 • สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.
 • ความหนา PVC .25 MM.
 • สีสนสวยงาม NON TOXIC
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ 100%

ของเล่นเป่าลม

 • ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ
 • ส่งเสริมจินตนาการลูกน้อย
 • ขนาด 25 X 36 X 23 CM
 • เล่นเพื่อความสนุกสนาน
 • สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.
 • ความหนาPVC .25 MM.
 • สีสนสวยงาม NON TOXIC
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ 100%

Description

รายละเอียดสินค้า TOYLAND ของเล่นเป่าลม ปลาฮาวายเล็ก สีแดง

 • สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.
 • ความหนา PVC .25 MM.
 • สีสนสวยงาม NON TOXIC
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ 100%

ของเล่นเป่าลม

 • ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ
 • ส่งเสริมจินตนาการลูกน้อย
 • ขนาด 25 X 36 X 23 CM
 • เล่นเพื่อความสนุกสนาน
 • สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.
 • ความหนาPVC .25 MM.
 • สีสนสวยงาม NON TOXIC
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ 100%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปลาฮาวายเล็ก สีแดง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *