Sale!

ปลาหมึก สีเขียว

฿195.00 ฿139.00

รายละเอียดสินค้า TOYLAND ของเล่นเป่าลม ปลาหมึก สีเขียว

 • สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.
 • ความหนา PVC .25 MM.
 • สีสนสวยงาม NON TOXIC
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ 100%

ของเล่นเป่าลม

 • ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ
 • ส่งเสริมจินตนาการลูกน้อย
 • ขนาด 53 X 53 X 28 CM
 • เล่นเพื่อความสนุกสนาน
 • สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.
 • ความหนาPVC .25 MM.
 • สีสนสวยงาม NON TOXIC
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ 100%

Description

รายละเอียดสินค้า TOYLAND ของเล่นเป่าลม ปลาหมึก สีเขียว

 • สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.
 • ความหนา PVC .25 MM.
 • สีสนสวยงาม NON TOXIC
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ 100%

ของเล่นเป่าลม

 • ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ
 • ส่งเสริมจินตนาการลูกน้อย
 • ขนาด 53 X 53 X 28 CM
 • เล่นเพื่อความสนุกสนาน
 • สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.
 • ความหนาPVC .25 MM.
 • สีสนสวยงาม NON TOXIC
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ 100%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปลาหมึก สีเขียว”

Your email address will not be published. Required fields are marked *